Výlet sme plánovali už v januári. Pripravili sme si tričká, dohadovali destinácie, kalkulovali, drali prsty na mapach, zvažovali cesty a osadenstvo.

undefined